Fagområder

Som nevnt er det konkursbo, arveoppgjør, arbeidsmiljøloven, økonomiske kontrakter vi jobber mest med, og vi vil gjerne fortelle kort hva vi kan gjøre innen de forskjellige fagområdene.
Det er mange bedriter som går konkurs i Norge i dag, og denne prosessen med å opprette et konkursfond eller en nedbetalingsplan er ikke alltid lett. Det er mye å sette seg inn i når man skylder penger til fordringshavere, og der vil vi hjelpe til med at alt skal gå ordentlig for seg. Det vil alltid være mye penger på spill, og for andre som har sikkerthet i sine private eiendeler vil det dreie seg om mer enn kroner og øre. Vi ønsker at alt skal gå hensiktsmessig for seg, slik at alle parter skal være fornøyd med utfallet slik at de utsatte for konkurs fort kan komme seg videre og på beina.

Representerer på våre kunders vegne med vår gode erfaring

Dette kan være en krevende prosess for mange, og derfor trår vi varsomt og representerer på våre kunders vegne med vår gode erfaring. Vi vil ettergå alle juridiske dokumenter signert i oppstartsfasen og alt som har kommet i løpet av tiden, slik at vi kan ha full oversikt over alt som har foregått.
Når det kommer til arveoppgjør kan det fort bli store konflikter innad i en familie, og det er selvfølgelig over hvem som har rett til formuer eller eiendeler.
Vårt arbeid dreier seg mest om retten til arv, og hvor stor arv det vil være. Vi følger selvfølgelig norsk lov om arv, og sørger for at denne loven blir respektert til alles fordel. Når et testamente foreligger, så vil det være en litt annen sak.
Vi setter oss inn i situasjonen og sørger for at avdødes ønske skal bli fulgt, etter de retningslinjene loven påpeker. Når det kommer til arverekkefølgen, så er den klar, men hvis en familie ønsker å formidle arv på en annen måte etter kun kapital, så vil det kunne lønne seg å kontraktfeste eiendeler og formue, til tross for at alt ikke er av lik økonomisk verdi.

Dette kan dreie seg om kunstsamlinger eller antikviteter, som eksempel. Der det vil ha en større affeksjonsverdi for noen enn andre i en familie.
Vi tror alle har et utgangspunkt om at de fleste arveoppgjør bør holdes utenfor retten, og derfor vil vi ha på plass en god løsning før det går rettens vei. Dette er kostnadsbesparende for alle parter og er en mindre belastning. Vi er ikke urimelige, og vi påtar oss ikke mer arbeid enn det som er rasjonelt ansvarlig. Derfor vil vi si i fra når våre tjenester ikke lenger er nødvendig, og da vil også fakturering opphøre.
Når det kommer til økonomiske kontrakter så er det alltid en risiko eller en transaksjon som skal finne sted. For en trygghet i framtiden er det ikke dumt å gjøre en slik kontrakt juridisk. Dette kan være lån mellom privatpersoner eller bedrift og person. Vi hjelper til å føringen av disse dokumentene og sørger for opprettholdelsen av kontrakten.

Inngå kontrakter i disse sammenhengene

Hvis det er noen som låner penger, og det ikke foreligger en juridisk kontrakt, så vil det kanskje være vanskelig å kreve inn pengene når det ikke er bevis på det. Ord mot ord er ikke en morsom måte å operere på når det handler om store pengesummer. Derfor anbefaler vi å inngå kontrakter i disse sammenhengene, og vi hjelper gjerne til med prosessen.
Dette gjelder også eiendomsoverdragelser og lignende. Vi begrenser oss i våre fagområder, og dette sørger for et bedre fokus på sakene og en bedre samlet kompetanse våre kunder kan dra nytte av. Vi tar både store og små saker, og vi kommer enkelt fram til en løsning som kan fungere bra for alle parter.

Konkursbo:
Vi har god erfaring når det kommer til juridiske konflikter angående konkursbo. Dette kan enten være privat eller via et aksjeselskap. Når en bedrift går konkurs vil det være gjeld inne i bildet, og for en formidling av de gjenværende verdiene vil det alltid være smart å bli representert av noen som juridisk kan beskytte deg. Det er aldri en fin situasjon å havne i hvis den ikke er forventet, og vi etterstreber å få på plass gode løsninger slik at fordringshavere får sin del av betalingen samtidig som bedriften skal få muligheten til å behandle sin gjeld.
Vi er opptatt av å ta vare på menneskene i disse situasjonene, og det kan fort være at noen føler seg overkjørt. Vi vil gjerne at våre kunder skal kunne ha fri innsikt i våre prosesser og hva vi driver med, og derfor vil det være transparent mellom oss og våre kunder. Ta det til etterretning at du når som helst skal få lov til å ta avgjørelser fritt, til tross for vår rådgivning.