Hva koster det

Vi har som regel et fast honorar pr. time som vi fakturerer. Det vil være litt avhengig av sakens kompleksitet, men det vil som regel ligge mellom 600-800 kroner timen. Dette er ikke med merverdiavgift, den kommer i tillegg.
Når det er større saker som er komplekse, men der man fortsatt kan fastslå arbeidsmengde, så vil det være mulig å tegne fram en litt annen økonomisk avtale.
Vi jobber mye med dokumenter og fremhenting av dette, men ellers bruker vi mye tid i møter og forliksråd. Vi prøver å holde oss unna rettslokalene når det handler om privatpersoner, for det vil alltid være best å komme til enighet utenom.

Norske Advokatforeningen

Alle advokater som er en del av Den Norske Advokatforeningen vil ligge rundt denne typen honorar, og det er ikke mange som ligger under i pris. Ta kontakt for å høre hva vi kan gjøre for deg og for å få forespeilet et timesanslag av oss.